Prohlášení o ochraně osobních údajů

Odesláním kontaktního formuláře poskytuji správci webu: G-PORT, s.r.o., Pechova 3, Židenice 615 00 Brno, Česká Republika, IČ: 60751827(dále jen správce), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu a to v souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou a prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.
Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu správce, anebo e-mailem na adresu: gport@seznam.cz
Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.